Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Vīzas
 

ASV vēstniecības Rīgā Konsulārā nodaļa nodrošina vīzu pakalpojumus Latvijas pilsoņiem un nepilsoņiem, kā arī trešo valstu pilsoņiem, kas pastāvīgi dzīvo Latvijā. Ja jūsu dzīvojat ārpus Latvijas, iesakām Jums pieprasīt ASV vīzu ASV vēstniecībā savā mītnes valstī, neatkarīgi no Jūsu pilsonības.

KAS IR VĪZA?

Vīzu izsniedz ASV vēstniecība vai konsulāts. Vīza dod iespēju ceļot uz ASV (ieskaitot Puertoriko, Guamu un ASV Virdžīnu salas) un pieprasīt atļauju šķērsot robežu ASV. , kur ASV muitas un robežapsardzes dienesta (CBP) darbinieks atļauj vai aizliedz iebraukšanu ASV.

Izsmeļoša informācija par dažādiem ASV vīzu veidiem ir pieejama ASV Valsts departamenta (U.S. Department of State) izveidotajā interneta vietnē ceļotājiem: usvisas.state.gov.

KĀDI IR VĪZU VEIDI?

  • Imigrācijas vīzas - dod jums tiesības pārcelties uz pastāvīgu dzīvi ASV.
  • Neimigrācijas vīzas - var būt nepieciešamas, ja vēlaties doties uz ASV īstermiņa privātā braucienā, komandējumā vai, piemēram, vēlaties doties strādāt vai mācīties uz noteiktu laiku, pat, ja tas ilgs vairākus gadus.

Jums nepieciešamās vīzas tipu nosaka, ņemot vērā iemeslu, kāpēc dosieties uz ASV.

KĀ UN KAD VAR CEĻOT UZ ASV BEZ VĪZAS?

Lūdzu skat. sadaļu "Ceļošana bez vīzas" kreisajā pusē, lai uzzinātu, kas un pie kādiem nosacījumiem var izmantot ASV Bezvīzu programmas (Visa Waiver Program - VWP) priekšrocības.

DERĪGA VĪZA PASĒ AR NOTECĒJUŠU DERĪGUMA TERMIŅU?

Ja jūsu pasei, kurā ir derīga ASV vīza, ir notecējis derīguma termiņš, jūs drīkstat ceļot ar divām pasēm – vienu, kurā ir derīga vīza un otru savu jauno derīgo pasi. Lūdzu, pārliecinieties, ka ASV vīza nav anulēta (vīzas lapa nav nekādā veidā bojāta/atcelta) un jūsu personas dati un informācija par pilsonību ir identiska abās pasēs. Ja šie dati vecajā un jaunajā pasē atšķiras, iesakām pieprasīt jaunu ASV vīzu. Latvijas pilsoņi var kvalificēties ceļošanai VWP ietvaros.

Mainīta pilsonība: Ja ir mainīta pilsonība, ceļot ar divām pasēm nedrīkst. Piemēram, derīgā vīza atrodas LR nepilsoņa pasē, bet jūs naturalizējāties un kļuvāt par Latvijas pilsoni vai arī ieguvāt citas valsts pilsonību. Šādā gadījumā jums ir jāpieprasa jauna vīza. Latvijas pilsoņi var kvalificēties ceļošanai VWP ietvaros.

KĀ RĪKOTIES, JA JŪSU PASE AR ASV VĪZU TAJĀ IR NOZAGTA VAI PAZUDUSI?

Lūdzu, paziņojiet pēc iespējas drīzāk tuvākās ASV vēstniecības Konsulārajai nodaļai vai ASV konsulātam, ja jūsu pase ar ASV vīzu ir nozagta vai pazudusi. Jums būs jānorāda savi dzimšanas dati, datums, kad jūsu pase tika nozagta vai pazaudēta, vīzas tips, kā arī jāapraksta situācija, kā tas notika.

Ja plānojat atkal doties uz ASV, lūdzu pieprasiet ASV vīzu. Latvijas pilsoņi var kvalificēties ceļošanai VWP ietvaros.