Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
ASV studiju kursu programma (SUSI)

SUSI

Amerikas Savienoto Valstu studiju kursi ir intensīva maģistratūras un doktorantūras līmeņa akadēmiskas programmas, kurās iekļauti mācību braucieni un kuru mērķis ir dot ārzemju universitāšu mācībspēkiem, citiem zinātniekiem un vidējās izglītības speciālistiem iespēju padziļināt izpratni par Amerikas sabiedrību, kultūru un institūcijām. Galīgais mērķis ir uzlabot mācību programmas un mācīšanas kvalitāti par Amerikas Savienotajām Valstīm ārzemju mācību iestādēs.

Kursi notiks dažādas koledžās un universitātēs visā ASV sešu nedēļu laikā. Iesakām apmeklēt pētniekiem domāto mājas lapu 2012. gada jūnija. Pretendentiem iesakām apmeklēt http://exchanges.state/ , lai iegūtu vispārēju informāciju par 2012. gada kursiem.

ASV Vēstniecība aicina nosaukt septiņus kandidātus 2012. gada Vasaras Amerikas Savienoto Valstu studiju kursiem multinacionālām universitāšu mācībspēku, citu zinātnieku grupām un vidējās izglītības speciālisatiem.

Cita būtiska informācija par programmu

Programmas finansējums: SUSI sedz dalības maksas, tostarp: programmas administrēšanu; ceļa izdevumus iekšzemē un sauszemes transportu; pabalstu kultūras pasākumiem, grāmatām, mājoklim un iztikai, pasta izdevumus un papildu izdevumus.

Mājoklis un maltītes: Tipiski dalībniekiem ir atsevišķa istaba un koplietošanas vannas istaba laikā (četras nedēļas), kad kursu mācības notiek uz vietas, un iespējams, ka studiju brauciena laikā (līdz divām nedēļām) ir jādzīvo vienā viesnīcas numurā ar kādu tā paša dzimuma programmas dalībnieku. Parasti dalībniekus izmitina koledžai vai universitātei piederošos mājokļos. Vairums maltīšu tiks nodrošinātas universitātes pilsētiņā, taču iespējams, ka dalībniekiem būs pašiem pieejama virtuve, lai viņi varētu paši gatavot sev ēdienu. Sīkāka informācija tiks sniegta pēc grantu apstiprināšanas.

Veselības apdrošināšana: Valsts departaments visiem dalībniekiem programmas laikā nodrošinās veselības apdrošināšanu ar 50 000 ASV dolāru lielu apdrošināšanas segumu un 25 ASV dolāru lielu pašrisku. Tā nesedz iepriekš radušos veselības problēmu ārstēšanu.

Programmas prasības un ierobežojumi: Dalībniekiem ir jāpiedalās visā programmā. Viņiem jāapmeklē visas lekcijas un organizētie pasākumi, kā arī jāizlasa uzdotā literatūra. Ģimenes locekļi un/ vai draugi nevar piedalīties kopā ar dalībniekiem nevienā programmas daļā. Lūdzu, ņemiet vērā, ka kursi formāli nepievērsīsies pasniegšanas metodoloģijai un pedagoģiskām metodēm. Kandidātiem jāizskaidro, ka viņi piesakās intensīviem kursiem un ka viņi varēs atlicināt maz laika personiskām, ar programmu nesaistītām interesēm. Kursi nav jāuzskata par pētniecības programmu.