Skip Global Navigation to Main Content
Skip Breadcrumb Navigation
Zinātniekiem
 

Pieteikšanās termiņš 2017.-2018. mācību gadam ir 2016. gada 16. novembris.

Fulbraita programmu sponsorē ASV Valsts Departamenta Izglītības un kultūras lietu birojs to, pamatojoties uz nolikumu, administrē Viljama Fulbraita Ārzemju stipendiju valde.

Fulbraita programma zinātniekiem piedāvā stipendijas periodam līdz 5 mēnešiem Latvijas zinātniekiem un universitāšu pasniedzējiem, kuri plāno veikt pētījumus un / vai lasīt lekcijas ASV universitātēs jebkurā jomā, izņemot medicīnu, bet ietverot sabiedrības veselību.

Visiem pretendentiem noteiktās prasības:

  • jums jābūt Latvijas pilsonim vai Latvijas nepilsonim (Personas ar dubultpilsonību (ASV un Latvijas) šajā programmā pieteikties nevar);
  • jums jau ir jābūt doktora grādam vai arī jums jānobeidz sava disertācija;
  • pieteikšanās brīdī jums jābūt atbilstošai angļu valodas prasmei, kas nepieciešama piedāvāto lekciju nolasīšanai (Fulbraita programmas zinātniekiem stipendiātiem nav jāliek ne TOEFL, ne GRE/GMAT testi);
  • pieteikuma iesniegšanas laikā jums jādzīvo Latvijā.

Ieteicams, lai pretendentiem būtu ielūguma vēstule no potenciālās uzņemošās universitātes Amerikas Savienotajās Valstīs.

Tiešsaistes pieteikuma veidlapas atrodamas (angliski):
https://apply.embark.com/student/fulbright/scholars

Lai iegūtu papildu informāciju par programmu, lūdzu, apmeklējiet http://www.cies.org vai sazinieties ar Ingrīdu Bodnieci ASV Vēstniecības Preses un kultūras nodaļā, tālr. 6710 7209 vai e-pastiem riga-fulbright@state.gov un bodniecei@state.gov.